Vítejte! » Přihlásit se » Vytvořit nový profil

Souhrné hlášení

Petr Kovář
Souhrné hlášení
16. 07. 2004 15:19
Dobrý den,

chtěl jsem se zde přítomných zeptat, zda mají zkušenosti s tiskem souhrného hlášení. Podle našeho daòového auditora, by do sestavy měly vstupovat částky včetně dopravy, ale program mi generuje hlášení, kde se dostává do sestavy pouze hodnota zboží (budu se bavit pouze o exportu zboží).

Např. u jednoho zákazníka: dvě faktury, celková částka 1040 EUR, z toho doprava 40 EUR, kurz 32,633 Kč/EUR (obě faktury z 05/2004). Podle nás by do souhrného hlášení měla vstupovat částka 1040 x 32,633 = 33 938,32 (resp. zaokr. na celé koruny), ale program uvažuje pouze o částce 32 633 Kč (tj. bez dopravy).

Je možné, že by si ekonomové v CSW a naše účetní vysvětlovali patřičné výklady po svém? A který je pak správný? Díky za odpovědi, rady či náměty.

(Vedeme PÚ, máme S3 verz 9.101, Win XP Prof.)

Petr Kovář
Ivo Petr
Re: Souhrné hlášení
16. 07. 2004 17:14
Dobrý den.
Dokumentace vydaná MFCR k tomuto problému není příliš detailní. Øíká: "Celková hodnota plnění v Kč: vyplní se celková hodnota dodaného zboží do jiného členského státu osobě
registrované k dani v jiném členském státě za kalendářní čtvrtletí, kterou je plátce povinen uvést do daòového
přiznání (§ 22 odst. 3 a 4 zákona)."
Takže si mùžete vybrat, co si představíte pod pojmem "celková hodnota zboží". Obecně se má v jiných státech EU za to (zase se pokyny stát od státu liší), že do ceny zboží se mohou započítávat i služby bezprostředně spjaté s funkčností zboží, jako je např.instalace, smontování, apod.
Nicméně: s výkladem Vašeho auditora by se dalo polemizovat, protože doprava není dodáním zboží, o kterém zmíněný paragraf našeho zákona o DPH výhradně hovoří, ale službou, a ta se uvádí pod jiným členěním DPH. Je možné, že zde došlo k záměně s výkazem INTRASTAT, kde se skutečně uvádí do ceny zboží i rozpočítané částky za dopravu, což Money také ve verzi 9.101 umí.
Pokud budete ovšem trvat na tom, že chcete vykazovat i dopravné do Souhrnného hlášení, pak jen stačí na příslušné faktuře uvést členění DPH s vyplněním Kódem plnění = 0 (viz.Seznam členění DPH). To, které doklady vstupují do Souhrnného hlášení, naleznete v Nápovědě k této sestavě, v odstavci Algoritmus sestavy.

Ivo Petr, vedoucí projektu Money S3
Petr Kovář
Re: Souhrné hlášení
16. 07. 2004 17:38
Dobrý den,

moc díky za odpověï. Už jsem si nastavil u mezinárodní přepravy kód plnění na 0-Dodání zboží, čímž se mi i dopravné dostává do hlášení. Asponò mi to bude korespondovat s účetnictvím, které vede jiná firma. Díky!!

Ještě dotaz ke generování. Píše mi chybná hlášení u spousty jiných dokladù (Na dokladu "číslo", který obsahuje intrakomunitární plnění, není uvedeno DIČ. Doklad nebude započítán do sestavy.), které jsou například faktury do zemí mimo EU (v položce Intrastat není nic uvedeno, kromě datumu) nebo faktury tuzemské. Nechápu, proč by takový doklad měl obsahovat intrakomunitární plnění. Přehlédl jsem někde něco?

Petr Kovář
MODELIMEX
Ivo Petr
Re: Souhrné hlášení
19. 07. 2004 10:20
Vážený pane Koláři,
jelikož je pravděpodobné, že tyto řádky bude číst více uživatelù, chtěl bych zde výslovně uvést, že zahrnovat dopravné do Souhrnného hlášení (ECL) je chyba. V zásadě lze říci, že do ECL mohou padnout s Kódem plnění = 0 pouze řádky 410 a 420, s kódem = 2 řádek 815. Plnění s kódem= 1 (tj. převod zboží v rámci "Vaší" firmy ze skladu v CZ např. do skladu v DE) mohou být i z jiných řádkù, ale to není Váš případ.

Co se týče Vaší další otázky, opravdu není zřejmé, kterou sestavu máte na mysli. Pravděpodobně opět ECL a to chyby:
"Na dokladu <číslo dokladu>, který obsahuje intrakomunitární plnění, je uvedeno DIČ, které neodpovídá žádnému členskému státu EU v Seznamu státù podle Kódu státu DIČ. Doklad nebude započítán do sestavy" nebo
"Chyba: Na dokladu <číslo dokladu>, který obsahuje intrakomunitární plnění je uvedeno tuzemské DIČ. Doklad nebude započítán do sestavy".

V Nápovědě k této sestavě je text algoritmu, který popisuje dùvody těchto chyb. Pro identifikaci země EU se totiž používá DIČ a nikoliv adresa odběratele, nebo je teoreticky možné, aby např, odběratel z Německa uvedl DIČ (VAT) registrované v např. v Holendsku.

Ivo Petr
Petr Kovář
Re: Souhrné hlášení
19. 07. 2004 13:03
Vážený pane Petře,

děkuji za odpověï. Je zajímavé, že teï to prezentujete jako "výslovnou chybu", když v předchozím příspěvku jste řekl, že si mùžeme vybrat, cituji:

"Takže si mùžete vybrat, co si představíte pod pojmem "celková hodnota zboží". "

Jelikož se naše účetní domnívá, že by do souhrného hlášení měla vstupovat celková fakturovaná částka (tj. včetně dopravy), hodlám se tomu přizpùsobit a zařídit se, abych byl schopen vygenerovat hlášení se "správnými čísly". Oni vytvářejí souhrné hlášení z faktur, které jim dodáme a tímto zpùsobem máme vytvořen kontrolní mechanismus, že js´me my nebo oni na nic nezapomněli. Co se týká spraávného výkladu podle zákona o DPH, nechám to čistě na nich. Sám víte, že se chystá novela o cca 130 změnách, která mùže spoustu věcí vysvětlit a dořešit (a pravděpodobně ještě více zkomplikovat [:]:-))[/:]).

Nápovědu už jsem si prostudoval, díky. Vše jasné.

Petr Kovář (nikoliv Kolář [:]:-)[/:])
Autor:

Váš email:


Předmět:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **    **  **    ** ******** **    
 **    **  **     ** **    **    
 **    ** **     ** **    **    
 **    *****      ** ******  **    
 **    ** **  **  ** **    **    
 **    **  **  **  ** **    **    
 ******** **  **  ******  **    ******** 
Příspěvek: