Vítejte! » Přihlásit se » Vytvořit nový profil

Inventura pohledávek a závazkù

Pavel Široký
Inventura pohledávek a závazkù
25. 02. 2002 11:50
Dobrý den,

při inventarizaci pohledávek a závazkù ke dni účetní závěrky jsem sice vytiskl přehled neuhrazených dokladù podle jednotlivých firem, bohužel vše na jednom tiskopisu. Nešlo by u filtru této tiskové sestavy dodat tisk podle jednoho dodavatele/odběratele tak, abych vytiskl jen pohledávky a závazky jedné firmy? Při dnešní podobě formuláře musím "kouzlit" s kopírkou.

Děkuji
Martin Burian
Re: Inventura pohledávek a závazkù
25. 02. 2002 16:58
Sestavu "Stav závazkù a pohledávek ke dni" zatím nelze odfiltrovat jen pro jednu firmu, je to tedy námět pro zlepšení do dalších verzí.
Josef Kejík
Re: Inventura pohledávek a závazkù
27. 02. 2002 06:44
U výše uvedeného případu, kdy chci tisknout žádosti o odsouhlasení pohledávek k jakémukoliv datu (většinou k 31.12. každého roku), nastává následující problém. Tisk upomínek, který by šel použít, je nepoužitelný, protože tento čerpá data ze seznamu vystavených faktur. Pokud žádosti budu tisknout např. 15.2. následujícího roku, seznam vystavených faktur není ve stavu k 31.12., ale k 15.2.(promítnou se zde veškeré úhrady v novém roce). Jediná možnost je neúčtovat úhrady v novém roce, dokud nevytisknu žádosti, ale toto si mùže dovolit malá firma, ale větší firma nikoliv. Má s tímto někdo zkušenosti? Jak řešíte tisk žádostí k odsouhlasení?
Předpokládá se v tomto směru nějaká úprava programu?
Dále bych navrhoval u tiskové sestavy "stav pohledávek a závazkù ke dni" doplnit možnost nastavení "ke dni" nejen den vystavení (což je současný stav), ale i datum účetního případu (především ve vztahu k PÚ).
Petra Kalábová
Re: Inventura pohledávek a závazkù
27. 02. 2002 09:59
Odsouhlasení pohledávek jsem tiskla z vyfiltrované knihy vydaných faktur (ostatní pohledávky nemám za rok 2001 žádné) a filtr jsem dělala podle firmy, pro kterou jsem sjetinu potřebovala a dále jsem zapla filtr dle data úhrady od 1.1. do 31.12.2001 negace. No a vyjelo mi přesně to, co jsem potřebovala do odsouhlasení dostat. Rozhodně jsem nepřerušila plynulé účtování v roce 2002.
Petra Kalábová
Re: Inventura pohledávek a závazkù
26. 02. 2002 12:58
Nevím přesně k čemu potřebujete seznam pohledávek a závazku rozdělit na každý jednotlivý papír, ale já jsem např. pohledávky potřebovala jako přílohy k žádostem o odsouhlasení pohledávek. Mám udělanou inventuru, takže jsem přesně věděla, které společnosti musím vyzvat a na základě toho jsem si vždycky udělala filtr knihy vydaných faktur a k tisku použila přiložený formulář. Pokud se do roka nic nezmění, příští rok si ručně opravím pouze rok a znova ho použiji.
Josef Kejík
Re: Inventura pohledávek a závazkù
27. 02. 2002 13:44
Pokud by však byly vystavené faktury částečně hrazené v následujícím roce, tak by ani filtr data úhrady nebyl použitelný, protože datum úhrady se doplòuje v okamžiku úplného zaplacení faktury. Navíc filtrovat jednu firmu za druhou mùže být při větším množství vystavených faktur poněkud pracné.
Roman Gróf
Re: Inventura pohledávek a závazkù
02. 03. 2002 22:10
Žial aj ja som to riešil "kúzlením" a to tak, že som si dal vytlači neuhradené fa k 31.12.2001 potom som tento zoznam rozstrihal pod¾a jednotlivých firiem, vytlačil som si listy pre odsúhlasenie, kde som si vynechal priestor pre nalepenie neuhradených fa. Viem, je to nepríjemné, zdåhavé, ale nič iné som nedokázal vymyslie.
Autor:

Předmět:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ******** ********    ** **  ** **  ** 
 **    **       **  ** **  ***  ** 
 **    **       **  ****  **** ** 
 ******  ******     **   **   ** ** ** 
 **    **    **  **   **   ** **** 
 **    **    **  **   **   **  *** 
 **    **     ******   **   **  ** 
Příspěvek: