Vítejte! » Přihlásit se » Vytvořit nový profil

Re: HIM (auto)

jan
HIM (auto)
24. 09. 2002 20:04
Dobry den, mel bych dotaz.
Jsem fyzicka osoba. Mam hlavni pracovni pomer a jeste provozuji malou firmu bez zamestnancu.
Uctuji v jednoduchem uctu a nejsem platce DPH.
V lonskem roce jsom jako soukroma osoba zakoupil automobil ( starsi).
A v letosnim roce bych ho chtel vlozit do majetku firmy a odpisovat naklady na jeho porizeni.
Lze to? Pokud ano, za jakych podminek?

Dekuji.
Horáček
Re: HIM (auto)
25. 09. 2002 13:30
Takovýto majetek mùžete bez problémù "vložit do podnikání", v jednoduchém účetnictví si ke zvolenému datu založíte evidenční kartu majetku s oceněním podle kupní faktury (pokud není starší 5 let), provozní náklady jsou daòově uznatelné, při sestavení daòového přiznání započtete daòové odpisy.
Je nutné vést od tohoto data knihu jízd, platit silniční daò, zaúčtovat veškeré platby za PHM a ostatní výdaje, v případě použití pro soukromé účely nezapomenout na odpočet.
Je na zvážení, zda u staršího auta (záleží na vstupní ceně a ročním proběhu kilometrù), není výhodnější započítat do daòových nákladù spotřebovaný benzín a amortizaci (3,40 Kč/km je u staršího auta docela zajímavá částka).

Horáček
Jan
Re: HIM (auto)
27. 09. 2002 20:23
Dobry den, dekuji za odpoved. Mam jeste jedne dotaz, na ktery jste mi trochu prihral.
Jak se postupuje v pripade, ze auto, ktere mam v majetku firmy pouziji pro soukrome ucely.
Dekuji.
Lumír
Re: HIM (auto)
01. 10. 2002 07:24
Dobrý den, reaguji na odpověï pana Horáčka. Při zjišování jaké náklady na OA zaúčtovávat nám bylo sděleno, že lze zaúčtovávat buï verzi a) - 3,40Kč/km nebo b) - opravdové náklady na spotřebovaný benzín. Tyto dvě verze ale nelze kombinovat. Používáme také starší vozy a podle verze b) účtujeme už několik let. Žádní kontrola nám to zatím nenapadla.
Pokud použijeme osobní auto, které je ve firmě pro soukromé účely, postupujeme následně: - všechny náklady na OA za dané účetní období se sečtou, vypočte se prùměrná cena na 1km a do firmy se přjmovým dokladem vloží fin. částka za daný počet ujetých kilometrù. Tuto operaci provádíme k 31.12.2002.
Květa
Re: HIM (auto)
02. 10. 2002 07:35
Vaše odpověï mi není příliš jasná, nebo přesně neuvádíte o jaký druh vozidla se jedná.
1. Vozidla v obchodním majetku - lze daòově uznat skutečně vynaložené výdaje, např.odpisy, PHM, opravy, údržba, pojistné, silniční daò atd. pokud prokazatelně vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmù. Povinně se musí vést kniha jízd. Pokud podnikatel využije podnikové vozidlo i k soukromým účelùm, musí dle poměru soukromě ujetých kilometrù vyloučit část výdajù z výdajù daòových. Pozor u plátce DPH, nebo stejným poměrem by se muselo krátit i DPH na základě dokladu o použití.

2. Automobil soukromý nevložený do obchodního majetku - lze daòově uznat základní náhradu na 1 km (v současné době 3,40 Kč) a náhradu výdajù za spotřebované pohonné hmoty. Pokud by se jednalo o vypùjčené auto, nebo auto, které, které již bylo v majetku poplatníka, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí, nezle v těchto případech uplatnit základní náhradu, ale pouze náhradu výdajù za spotřebované hmoty.

Náhrada výdajù za spotřebované PHM se vypočte: prùm.spotřeba vozidla dle tenchn.prùkazu krát cena PHM děleno 100. Pro uplatòování daòových výdajù z titulu náhrady za spotřebované PHM u soukr.vozidla podnikatele existují dvě možnosti stanovení ceny za nákupy pohonných hmot. První z nich je tzv. prùměrná cena pohonných hmot, která je zveřejòována ve Finančním zpravodaji po uplynutí zdaòovacího období. V tomto případě není nutno prokazovat cenu nakoupených PHM dokladem z čerpací stanice. Druhou možností je použití ceny prokázané dokladem od čerpací stanice.

S pozdravem Květa
Horáček
Re: HIM (auto)
04. 10. 2002 13:22
Rozhodně nelze říci, že při použití soukromého vozidla nelze kombinovat verz a) a b).
Částka 3,40 Kč/km zákonem stanoveným paušálem zohledòuje opotřebení vozidla, k tomu jsou navíc provozní náklady na PHM (buï podle účtenek nebo podle stanovené prùměrné ceny PHM). Odborně fundovaně to vysvětlila paní Květa.
U starších vozù s nízkou vstupní cenou mùže být potom daòově výhodnější nevkládat vozidlo do podnikání. Je to ale velmi individuální, záleží na ceně, předpokládaném počtu kilometrù, předpokládané nákladné opravy, ...

Horáček
Autor:

Váš email:


Předmět:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  **   **  *******  **   ** **  ** 
 **   ** **   ** **   ** **   **  ** ** 
 **   ** **   ** **   ** **   **  ****  
 **   ** *********  ******** **   **   **  
 **   ** **   **     **  **  **   **  
 **   ** **   ** **   **  ** **    **  
 ********  **   **  *******   ***    **  
Příspěvek: